Effects of Corona in the supply chain

 شیوع ویروس کرونا تغییرات گسترده ای را در عادات مصرف کنندگان ایجاد نموده که این امر منجر به بروز اختلالاتی در تمامی زنجیره های تأمین شده است. بی شک بیماری همه گیر کووید۱۹ تأثیرات عمده ای بر بخش های لجستیک و صنعتی داشته است، که این تأثیرات بسیار فراتر از کشور چین رفته اند: در کشور امریکا، عدم تأمین اقلام وارداتی از این کشور آسیایی، میلیون ها تولیدکننده را بر آن داشته است تا تولید خود را متوقف کرده و فراخور برنامه های آتی خود، به دنبال جایگزین هایی در سایر بازارها باشند.در گمرک، ویروس کرونا، موانع بسیار بزرگی را برای واردات و صادرات ایجاد کرده است. از آنجا که بنادر و فرودگاه های اصلی در چین و اروپا بسته شده اند، صادراتی که در طی شیوع این ویروس همه گیر به مقصد خود رسیده اند، با قرنطینه در گمرک مواجه شده اند. همه این شرایط، منجر به ضرر های قابل توجهی برای زنجیره تامین  شده است، که این ضرر ها ، بیشتر ناشی از پیش پرداخت هزینه های انعقاد قرارداد، انبارداری، بیمه یا مرجوع شدن کالاها بوده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *