نهاده های کشاورزی به مجموعه ی عواملی که در فرآیند تولید به کار می روند تا محصولی را تولید کنند گفته می شود.

انواع نهاده های کشاورزی از لحاظ معیارهای مختلف دسته بندی های متفاوتی دارند، اما در یک حالت کلی عوامل تولید را این گونه می توان نام برد :

۱ـ زمین

۲ـ نیروی کار

۳ـ سرمایه

۴ـ مدیریت

زمین از عوامل مهم تولید در کشاورزی و جزء نهاده های ثابت به شمار می آید.از نظر کلی زمین شامل منابعی است که توسط طبیعت داده می شود به عنوان مثال می توان موارد زیر را نام برد :

ـ مواد معدنی

ـ جنگل ها

ـ آب های زیر زمینی

عامل نیروی کار شامل تمام خدمات حاصل از این نهاده در تولید محصولات کشاورزی در تمام عملیات کاشت، داشت و برداشت می شود که چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی مورد بررسی قرار می گیرد. کمیت شامل تعداد نفرات در واحد زمان است و کیفیت علاوه بر سن وجنس، میزان مهارت و آموزش فرد را نیز در بر می گیرد.

به طور کلی سرمایه بزرگ ترین بخش نهاده های کشاورزی را شامل می شود.سرمایه در تولید نهاده ها شامل موارد زیادی است مثل

۱ ـ ساختمان ها (سیلوها ،انبارها،…)

۲ ـ ماشین آلات ( تراکتور ،کمباین،…)

۳ ـ بذر های کشاورزی

۴ ـ سموم و کود های شیمیایی

البته آب به عنوان مهم ترین و محدود کننده ترین نهاده های کشاورزی به شمار می آید.

مدیریت صحیح در کشاورزی باعث بهبود عملکرد و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی می شود.

گیاهان برای رشد و نمو به عناصر مختلفی نیاز دارند :

۱ ـ عناصر پرمصرف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)

۲ ـ عناصر کم مصرف( آهن، روی، منگنز، بر، مس)

البته گیاهان بیش از هر عنصر دیگر به نیتروژن، فسفر، پتاسیم احتیاج دارند.

که این کمبود را با مصرف کود های NPK جبران می نمایند.